Контакти:


“ИНХОМ-98” ООД

Адрес: България

9154 гр. Аксаково, обл. Варненска

Южна промишлена зона, п.к.1

Тел.:  052  762102 - управител

052  763071 - счетоводство

052 763124 - конструктивен отдел 

E-mail:
office@inhom98.com  - Управител

       finance.dep@inhom98.com – Финансов отдел

        design@inhom98.com – Конструктивен отдел