"ИНХОМ 98” ООД е частна фирма основана през 1998 година.

Основната й дейност е моделиране, проектиране и изработка на формови комплекти за стандартни и специални стъклени опаковки.

Работата на фирмата се характеризира с :

 

 

 

Във фирмата работят висококвалифицирани машинни инженери с отлични умения в областта на компютърното моделиране и проектиране.

Използваният софтуеър е модерен и разнообразен.

Процесите на моделиране, проектиране и изработка на формовите комплекти са напълно компютризирани.

 

Производството на формовите комплекти се осъществява на съвременни металорежещи машини HAAS VF3 HS, RAIS M550 HS и др.

Уякчаването на ръбовете на формите се осъществява чрез плазмено напластяване по технологията PTA на машина ROBO 90 с пълно компютърно управление.

Материалите, които се използват за изработката на формите са от най-съвременен тип – чугун, бронз и дамерон, произведени от водещи европейски фирми.

 

Фирмата притежава сертификат за управление на качеството
ISO 9001 :2000
от м. декември 2001г. на Bereau Vertias Sertification